Aktualności

      W dniu 07.02.2019 r. nadzwyczajne walne zebranie członków Oddziału Łódzkiego SITP.
Podczas zebrnia odbyły się wybory Prezesa Oddziału. Nowym Prezesem został kol. Marek Parol.