Władze Oddziału

Skład osobowy Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wybranego w dniu 6 marca 2016r. podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału:

- kol. Marek Parol- prezes

- kol. Andrzej Bohdanowicz - wice prezes

- kol. Krzysztof Matczak- wice prezes

 - kol. Paweł Nowocień - sekretarz

- kol. Wojciech Wieloch - skarbnik

- kol. Jacek Konciak - członek zarządu

- kol. Tadeusz Winiarski - członek zarządu

- kol. Marcin Płotica - członek zarządu

- kol. Marcin Trojanowski - członek zarządu
Komisja Rewizyjna Oddziału:

- kol. Sławomir Matczak - przewodniczący

- kol. Jacwk Szeligowski - z-ca przewodniczącego

- kol. Dariusz Łojko - sekretarz


Sąd Koleżeński Oddziału:

- kol. Alojzy Krzyżanowski - przewodniczący

- kol. Zbigniew Nastarowicz - sekretarz

- kol. Andrzej Janiczek - członek