Dotychczasowa działalność

 

Rok 2006 - ilość członków oddziału oraz istotna działalność statutowa.

 • W miesiącu listopadzie oddział liczy 45 członków.
 • W dniu 15.02.2006r. odbyło Walne Zebranie Wyborcze członków oddziału w celu wybrania dwóch delegatów na Walny Zjazd Delegatów SITP oraz spotkanie noworoczne w którym udział wzięli członkowie SITP, rodziny i sympatycy stowarzyszenia.
 • W dniach 03.06; 12-13.08; i 19-20.08.2006r. odbyły się imprezy żeglarskie połączona ze spotkaniem koleżeńskim.
 • W dniu 17.06.2006r. odbyło się coroczne wiosenne spotkanie dyskusyjne nt. "Techniczne aspekty rozpalania ognia w celach rekreacyjnych" połączone z imprezą integracyjną pt. "Pieczony baran". Udział wzięło kilkadziesiąt osób - członków Oddziału, sympatyków, członków rodzin i dzieci.
 • Kontynuowany był konkurs - "Certyfikat - Obiekt Bezpieczny".
  W styczniu 2006 r. zarząd Oddziału Łódzkiego SITP zainicjował spotkanie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po tym spotkaniu zarząd oddziału powołał Klub rzeczoznawców. Spotkania osób zainteresowanych wymianą doświadczeń zawodowych odbywają się cyklicznie.
 • Zarząd oddziału zainicjował powstanie dwóch filmów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Jeden z nich adresowany jest do dzieci z dysfunkcjami słuchu, natomiast drugi przeznaczony jest dla uczniów klas "0" i kształcenia zintegrowanego.

 


Rok 2005 - ilość członków oddziału oraz istotna działalność statutowa.

 • Oddział liczył 44 członków.
 • W dniu 28.02.2005r. odbyło Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze członków oddziału oraz spotkanie noworoczne w którym udział wzięli członkowie SITP, rodziny i sympatycy stowarzyszenia.
 • W dniu 04.06.2005r. odbyła się wiosenna impreza żeglarska połączona ze spotkaniem koleżeńskim.
 • W dniu 11.06.2005r. odbyło się coroczne wiosenne spotkanie dyskusyjne nt. "Techniczne aspekty rozpalania ognia w celach rekreacyjnych" połączone z imprezą integracyjną pt. "Pieczony baran". Udział wzięło kilkadziesiąt osób - członków Oddziału, sympatyków, członków rodzin i dzieci.
 • Kontynuowany był konkurs - "Certyfikat - Obiekt Bezpieczny".
 • Przeprowadzono szkolenie osób prowadzących w zakładach pracy sprawy ochrony przeciwpożarowej. Kurs ukończyły 23 osoby.

 


Rok 2004 - ilość członków oddziału oraz istotna działalność statutowa.

 • Oddział liczył 39 członków.
 • W dniu 20.02.2004r. odbyło się spotkanie noworoczne w którym udział wzięli członkowie SITP, rodziny i sympatycy stowarzyszenia.
  W dniu 22. 04. 2004 r. zarząd oddziału i KW PSP w Łodzi zorganizowały ogólnopolską konferencję pt. "Ewakuacja ludzi z obiektów użyteczności publicznej". Udział wzięło 519 osób.
 • W dniu 12.06.2004r. odbyła się wiosenna impreza żeglarska połączona ze spotkaniem koleżeńskim.
  W dniu 19.06.2004r. odbyło się coroczne wiosenne spotkanie dyskusyjne nt. "Techniczne aspekty rozpalania ognia w celach rekreacyjnych" połączone z imprezą integracyjną pt. "Pieczony baran". Udział wzięło kilkadziesiąt osób - członków Oddziału, sympatyków, członków rodzin i dzieci.
 • W dniach 27, 28, 29. 10. 2004 r. zarząd oddziału wraz z KW PSP w Łodzi i KM PSP w Łodzi zorganizował konferencje na temat "Działania PSP w strefach zagrożenia chemicznego", adresowaną głównie do dowódców zmian służbowych JRG w województwie łódzkim. Konferencja połączona była z zajęciami praktycznymi. Udział wzięło 112 osób.
 • Kontynuowany był konkurs - "Certyfikat - Obiekt Bezpieczny".
  W dniu 20. 02. 2004 r. zorganizowano uroczyste obchody XX - lecia działalności Oddziału Łódzkiego SITP. Podsumowano dokonania oddziału w tym okresie.

 


Rok 2003 - ilość członków oddziału oraz istotna działalność statutowa.

 • Oddział liczył 41 członków.
 • W dniu 22.01.2003r. odbyło się spotkanie noworoczne w którym udział wzięli członkowie SITP, rodziny i sympatycy stowarzyszenia.
 • W dniach 19, 20, 21. 03. 2003 r. zarząd oddziału i KM PSP w Łodzi zorganizowały konferencje nt. "Oddymianie obiektów budowlanych w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych", adresowaną głównie do dowódców zmian służbowych w województwie łódzkim. Udział wzięło 106 osób.
 • W dniach 24 - 28.03.2003r. zorganizowano kurs dla inspektorów ochrony ppoż. Przeszkolono 27 osób.
 • W dniu 07.06.2003r. odbyło się coroczne wiosenne spotkanie dyskusyjne nt. "Techniczne aspekty rozpalania ognia w celach rekreacyjnych" połączone z imprezą integracyjną pt. "Pieczony baran". Udział wzięło kilkadziesiąt osób - członków Oddziału, sympatyków, członków rodzin i dzieci.
 • W dniach 21.06.2003r. odbyła się wiosenna impreza żeglarska połączona ze spotkaniem koleżeńskim.
 • W dniu 07.10.2003 r. zarząd oddziału i KW PSP w Łodzi zorganizowały ogólnopolską konferencję pt. "Prawa i obowiązki inżyniera pożarnictwa w zintegrowanej Europie". Udział wzięło 221 osób.
 • Kontynuowany był konkurs - "Certyfikat - Obiekt Bezpieczny".
 • Członkowie SITP brali udział w próbnych ewakuacjach 8 szkół specjalnych. Ewakuacja dotyczyła 1140 uczniów i 90 nauczycieli. Było to wspólne przedsięwzięcie SITP, Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi i KM PSP w Łodzi.

 

Rok 2002 - ilość członków oddziału oraz istotna działalność statutowa.

 • Oddział liczył 41 członków.
 • W dniu 09.01.2002r. odbyło się spotkanie noworoczne w którym udział wzięli członkowie SITP, rodziny i sympatycy stowarzyszenia.
 • W dniu15.04.2002 r. wspólnie z KM PSP w Łodzi zorganizowano konferencję nt. "Nowe rozwiązania techniczne w budownictwie", adresowaną do osób zajmujących się ochroną ppoż. w zakładach pracy.
 • W dniu 08.06.2002r. odbyło się coroczne wiosenne spotkanie dyskusyjne nt. "Techniczne aspekty rozpalania ognia w celach rekreacyjnych" połączone z imprezą integracyjną pt. "Pieczony baran". Udział wzięło kilkadziesiąt osób - członków Oddziału, sympatyków, członków rodzin i dzieci.
 • W dniach 22 i 23.06.2002r. odbyła się wiosenna impreza żeglarska połączona ze spotkaniem koleżeńskim.
 • W oddziale łódzkim SITP powstał pomysł zorganizowania konkursu "Certyfikat - Obiekt Bezpieczny", którego celem jest promowanie obiektów w Łodzi, których właściciele w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo przebywających w nich ludzi. Przedsięwzięcie realizowane jest przez: Oddział Łódzki SITP, Urząd Miasta Łodzi i KM PSP w Łodzi.
 • Kontynuowano, ale w mniejszym zakresie, rozpoczętą w roku poprzednim edukację, związaną z zaznajamianiem mieszkańców Łodzi z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, objęła ona 3461 osób. Prowadzone były następujące działania: szkolenia uczniów, nauczycieli i pracowników szkół; próbne ewakuacje ludzi ze szkół; pokazy sprzętu PSP w szkołach.
 • Przeprowadzono szkolenie osób prowadzących w zakładach pracy sprawy ochrony przeciwpożarowej. Kurs ukończyło 16 osób.