Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Łódzkiej Rady Federacji SNT NOT organizują w dniach:

29-30 maja 2012r.

SZKOLENIE W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW

I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW ORAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY- połączone z zajęciami praktycznymi

 

Celem szkolenia obejmującego 18 godzin zajęć jest przygotowanie pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów w firmie, zakładzie pracy, ewakuacji pracowników i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Podstawa prawna: "Art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Program 2 dniowego szkolenia obejmuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony ppoż. w zakładach pracy i pierwszej pomocy poszkodowanym.

Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.30 - 16.00.

Zajęcia teoretyczne – 9 godz. lekcyjnych – sala wykładowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi ul. Przybyszewskiego 50.

Zajęcia praktyczne – 8 godz. lekcyjnych- dziedziniec Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 ul. Przybyszewskiego 50 oraz wybrany obiekt, firma na terenie Łodzi.

Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym i wydaniem zaświadczenia.

Zajęcia na szkoleniu prowadzić będą rzeczoznawcy i specjaliści z branży ppoż. i medycznej.

Cena szkolenia: 380 PLN obejmuje: udział w szkoleniu, materiały, świadectwo ukończenia szkolenia oraz catering.

Wpłaty przyjmowane są na konto:

ŁRF SNT – NOT

90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5 a

64 1160 2202 0000 0000 6186 8386

z dopiskiem: szkolenie ppoż

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny : 42 637-18-98 lub mailowy:

biuro@odkt.pl

 

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Karta zgłoszenia  (doc)