Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Koleżanki i Koledzy,

 

            Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 6 kwietnia 2016r., którego celem jest:

-           podsumowanie działalności, którą prowadziliśmy w 2015r.- godzina rozpoczęcia 16.30,

-           przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Oddziału Łódzkiego SITP w związku z zakończeniem kadencji władz oddziału tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - godzina rozpoczęcia 17.30. W przypadku braku połowy członków uprawnionych do głosowania Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17.45,

-           spotkanie koleżeńskie, które rozpocznie się po zakończeniu wyżej wymienionych zebrań. Przewidujemy wspólny posiłek.

Miejscem spotkania jest sala konferencyjna KW PSP w Łodzi, ul. Wólczańska 11/113 (I piętro budynku B).

Ze względu na ważność spraw prosimy o niezawodne przybycie i potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: sitplodz@interia.pl lub telefonicznie u Kolegów: Tomasz Błażejewski 506012470, Marek Parol 602723839.

Propozycja programu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Oddziału w załączniku.

Będzie możliwość uregulowania składek członkowskich za 2016 r.