Aktualności

2016-05-16Konferencja: „ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH NA TERENIE KRAJU” Link do strony konferencji





2016-04-25Zebranie Zarządu 21.04.2016r.Link

2016-04-11Zebranie ZarząduLink




2016-03-25Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – WyborczeKoleżanki i Koledzy,



Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 6 kwietnia 2016r., którego celem jest:

- podsumowanie działalności, którą prowadziliśmy w 2015r.- godzina rozpoczęcia 16.30,

- przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Oddziału Łódzkiego SITP w związku z zakończeniem kadencji władz oddziału tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego - godzina rozpoczęcia 17.30. W przypadku braku połowy członków uprawnionych do głosowania Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17.45,

- spotkanie koleżeńskie, które rozpocznie się po zakończeniu wyżej wymienionych zebrań. Przewidujemy wspólny posiłek.

Miejscem spotkania jest sala konferencyjna KW PSP w Łodzi, ul. Wólczańska 11/113 (I piętro budynku B).

Ze względu na ważność spraw prosimy o niezawodne przybycie i potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: sitplodz@interia.pl lub telefonicznie u Kolegów: Tomasz Błażejewski 506012470, Marek Parol 602723839.

Propozycja programu Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Oddziału w załączniku.

Będzie możliwość uregulowania składek członkowskich za 2016 r.